המכירה המוקדמת עד לתאריך 30.9.18 או עד להודעה אחרת
או. אר סייקלינג רשאית להפסיק את המכירה לפי שיקול דעתה בכל עת
תאריך משוער לאספקת האופניים שנקנו במכירה המוקדמת עד סוף אוקטובר
אין בתאריך המשוער לאספקה התחייבות לתאריך כל שהוא מצד או.אר סייקלינג. 
מובן ומוסכם על המזמין כי מועד האספקה המשוער תלוי גם במשתנים חיצוניים שהם לא בשליטה ישירה של או.אר סייקלינג ויכולים להשפיע על מועד      האספקה הסופי.
ההזמנה מראש ניתנת לביטול בכל עת בהתאם לתקנון האתר.
תקנון המכירה המוקדמת הוא חלק בלתי נפרד מתקנון האתר.