דגם Recycles Gravel Club

17 Slate 27.5 Ultegra

16,499  
מחיר בחנות 19,799  

CaadX disc 105 17

5,970  
מחיר בחנות 7,164  

Superx carbon 105 17

12,891  
מחיר בחנות 12,891  

Slate 27.5 disc 105 17

14,500  
מחיר בחנות 14,500  

17 RLT 9 RDO 4-STAR

19,980  
מחיר בחנות 27,899  

RLT 9 Steel Ultegra 6800 16

16,799  
מחיר בחנות 19,790  

16 SuperX SM Disc 105

10,990  
מחיר בחנות 14,499  

16 RLT 9 Steel Frameset

7,369  
מחיר בחנות 8,699  
RLT 9 Steel Frameset

15 RLT 9 Steel Frameset

5,799  
מחיר בחנות 6,735