נשים, גברים ועל ההבדלים בניהם
 
כן. יש הבדל בין אופניים שמיועדים לגברים לבין אופני נשים ולא מדובר על רמה שיורדת נמוך. גופו של הגבר וגופה של האישה שונים מבחינת הפרופורציות של אורך ידיים והיחס בין אורך פלג גוף עליון ופלג גוף תחתון, שוני זה בא לידי ביטוי בפרופורציות שבו יצרן האופניים מעצב את אופניו ואת הגיאומטריה שלהם. נשים כן יכולות לרכוב על אופני גברים, פשוט יש לעשות לבצע התאמה מדוקדקת יותר.  
השוני הפיזיולוגי בין גברים לנשים (השוני בנוגע לאופניים) נובע מאורך רגליים ופלג גוף עליון שונים- גבר ואישה בגובה זהה, לאישה יהיו רגליים ארוכות יותר ופלג גוף קצר יותר. מלבד שוני זה ישנו הבדל בגמישות הגוף (למרות שרוב הנשים גמישות יותר, לרוב הן מעדיפות תנוחת רכיבה זקופה ופחות "קרבית") והבדל באורך האצבעות שבא לידי ביטוי במכלולי העברת ההילוכים.  בשל השוני בין המינים וכניסה של יותר ויותר נשים אל מעגל הרכיבה, החלו יצרני האופניים בשיווק וייצור של אופניים שמותאמים במיוחד לנשים. הגיאומטריה של אופני נשים באה לידי ביטוי בצינור עליון פחות ארוך מגברים בכדי לפצות על פלג גוף עליון קצר יותר, צינור היגוי ארוך יותר שמאפשר רכיבה זקופה יותר וזווית ראש מתונה יותר להיגוי פחות מהיר ועצבני.  בשנתיים האחרונות ישנו קצת טשטוש בין אופני נשים לגברים בכביש עם היוצרות קטגורית "אופני אינדורנס", יצרני האופניים גילו שגם גברים מעדיפים אופניים נוחים יותר ובעלי פרופורציות "חברותיות" יותר ושמאתגרות פחות את גמישות הגוף וגורמים לעייפות. כפי שציינו בפסקה הראשונה, רוב הנשים יכולות למצוא תנוחה נוחה גם על אופני גברים, הכיוון צריך להיות על ידי בעל ניסיון ומידת האופניים צריכה להיות מותאמת לפיצויים שיש לבצע לאור השינויים בין הפיזיולוגיה הנשית והגברית.