כתב אחריות - Diavelo אופניים חשמליים

חברת או.אר סייקלינג בע"מ – להלן "החברה" מתחייבת לתקן ללא תשלום כל קלקול שיתגלה במוצר נשוא תעודה זו – אופניים חשמליים DIAVELO - להלן "המוצר" ללא תשלום. היה והוכיחה החברה כי מקור הקלקול נובע משימוש   שאינו סביר במוצר, תהיה פטורה מחובתה בהתאם לסעיף זה.


האחריות בגין המוצר תינתן לתקופות כדלקמן: שלדת האופניים: 24 חודשים, מנוע חשמלי: 24 חודשים, סוללה: 6 חודשים, בקר: 12 חודשים, חיישן האצה: 12 חודשים, חיווט חשמלי: 12 חודשים.


האחריות תינתן בהתאם להוראות היצרן ובהצגת חשבונית קניה מקורית ורישום אחריות באתר החברה שבכתובת: www.recycles.co.il


החברה ממליצה לרוכש המוצר להתעדכן מול תקנות התעבורה בקשר עם גיל המינימום המותר לרכיבה על אופניים חשמליים.


האחריות מכסה כשל טכני בייצור המוצר ולא תינתן במקרה של כשל כתוצאה משימוש במוצר שאינו תואם את ייעודו או את הוראות היצרן או את סוג הרכיבה אליהם יועד המוצר.


החברה מתחייבת להחזיר את המוצר למצבו קודם התקלה בין אם על ידי תיקון רכיבים במוצר ובין עם החלפתם או עד כדי החלפת המוצר כולו וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.


בתקופת האחריות תספק החברה חלקי חילוף לצורך תיקון המוצר ללא עלות. לאחר תקופת האחריות החברה תספק חלקי חילוף בתשלום נוסף.


החברה מתחייבת לתקן את המוצר תוך 10 ימי עבודה ממסירת המוצר באחד מסניפי רשת ריסייקלס ותוך 14 ימי עבודה ממסירת המוצר בנקודת מכירה שבה נקנה המוצר במידה ואינה ברשת ריסייקלס וכל זאת בכפוף להמצאות חלקי חילוף במלאי.


אחריות החברה בגין המוצר הנה כנגד שימוש המוצר באופן פרטי ולא מסחרי.


היה ותוכיח החברה כי הקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות הבאות, תהיה רשאית לדרוש תשלום בעבור התיקון: כח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר ללקוח, פעולה זדונית או רשלנית של הלקוח במוצר, תיקון שבוצע במוצר שלא על ידי מי שהוסמך לכך מטעם החברה.


אין כתב אחריות זה מכסה נזק לגוף או צד ג'.


החברה מתחייבת למסור דיווח מפורט בכתב ללקוח ובו פירוט של הפעולות שבוצעו לשם תיקון המוצר וכן החלקים שהוחלפו.