איסוף עצמי מהחנויות לא יתאפשר במהלך הסגר


 תנאי אחריות לאופני Charge

אחריות זו הינה אחריות יצרן של יצרנית האופניים של דגמי Charge, חברת Charge Bikes  (להלן: "חברת Charge").

תודה שבחרת לרכוש את אופני Charge, אנו עובדים קשה על מנת להבטיח אספקה של  האופניים הטובים ביותר והמרגשים ביותר בעולם. אנו בטוחים שתהיה מרוצה עם הבחירה שלך, ולמרות הסבירות הנמוכה לבעיות נעשה הכל על מנת לפתור כל בעיה שעלולה להתעורר עם אחד מהמוצרים שלנו.

במידה ואתה מאמין שישנה בעיה כלשהיא בתחום הנסיבות המכוסות במסגרת האחריות, יש לפנות בהקדם האפשרי לנקודת המכירה/איסוף של האופניים, זוהי נקודת התקשורת הראשונית בנושא הפעלת האחריות, החנות היא הגוף האחראי לטיפול בכל הפניות לאחר הרכישה, אם יוחלט כי הבעיה היא בעלת אופי המכוסה במסגרת תנאי האחריות, החנות תפעל בשיתוף פעולה עם היבואן לפתרון מהיר של הבעיה במסגרת לוח זמנים סביר.


א.  אחריות מוגבלת

 1. אופני ה-Charge שלך מכוסים במסגרת האחריות המוגבלת המפורטת מטה.
 2. יש להחזיר את האופניים הבנויות בשלמותן לחנות למטרת בדיקה בכל פנייה בנושא אחריות, המפיץ המורשה יהיה אחראי לשמור על קשר עם היבואן בכל פנייה בנושא האחריות.
 3. יש להציג הוכחת הרכישה (קבלה מקורית) עם כל טענה בנושא הפעלת אחריות.

ב.  אחריות שלדה

 1. כל שלדות Charge מבוטחות כנגד פגם בייצור (מוגדר כפגם בחומר או בייצור) במוצר כפי שנמסר ללקוח למשך תקופה של 5 שנים מיום הרכישה. 
 2. כל שלדות הפלדה, אלומיניום וטיטניום מבוטחות לתקופה כוללת של 5 שנים מיום הרכישה, למעט דגם Scissor, המבוטח לתקופה של שנה אחת בלבד מיום הרכישה.
 3. אם התקלה נובעת מפגם בחומר או בייצור השלדה, תוחלף השלדה לאותה השלדה או לשלדה תואמת הקרובה ביותר לשלדה הפגומה.
 4. במקרה בו תביעת האחריות אינה עונה לתנאי האחריות, נשתדל להציע ללקוח מסגרת זהה או תואמת במחיר מופחת. 

ג.  צבע

 1. גימור הצבע המקורי מכוסה לתקופה כוללת של שנה אחת החל ממועד הרכישה.

ד.  אחריות רכיבים

 1. אופני Charge מכילים רכיבים שנבחרו בקפידה מיצרנים שונים, האחריות על רכיבים אלו מוטלת על היבואן הרלוונטי ולא תחול על החברה. אנא פנה למשווק המורשה שלך על מנת לקבל מידע נוסף בנוגע לתביעת אחריות על רכיבים אלו. 
 2. כל הרכיבים האחרים ואשר מיוצרים על ידי Charge מבוטחים כנגד פגם בחומר או בייצור לתקופה של שנה אחת ממועד הרכישה המקורי, בכפוף לתנאים ולהתניות של אחריות מוגבלת זו. אם התקלה ברכיב נובעת מפגם בחומר או בייצור הרכיב, יוחלף הרכיב לרכיב זהה או לרכיב תואם הקרוב ביותר לרכיב הפגום.

ה.  שחיקה טבעית ברכיבים

 1. על רכיבים בעלי שחיקה טבעית (גריפים, צינורות פנימיים, צמיגים, כבלים, רפידות בלם, שרשרת, טבעות שרשרת, גלגלי שיניים, מיסבים וחלקי ציר מרכזי ותחתון) תקופת האחריות מוגבלת ל- 90 ימים. על תביעות עבור רכיבים אלה להתבצע תוך תקופה של 90 ימים מיום הרכישה מקורי. יש לפנות למשווק המורשה לקבלת סיוע בהפעלת אחריות עבור הרכיבים.

ו.  תנאי אחריות

 1. האחריות תקפה רק עבור הרוכש כפי שפרטיו מצוינים בחשבונית הרכישה.
 2. יש לבצע רישום אחריות באתר Recycles על מנת לתת תוקף לאחריות המוגבלת.
 3. מספר השלדה הייחודי שלך נמצא מתחת לציר האופניים התחתון.
 4. במידה ואתה זקוק לעזרה בהפעלת האחריות אנא צור קשר עם מוקד שירות הלקוחות ונשמח לסייע לך.

ז.  החרגות

 1. כל פנייה שאינה כלולה בתנאים המפורטים לעיל איננה תקפה במסגרת תנאי האחריות. אחריות מוגבלת זו אינה מכסה נזקים לצבע, חלודה, נזק הנוצר בעקבות רכיבים שאינם תואמים את מפרט האופניים המקורי, רכיבים שמטרתם לשפר את ביצועי האופניים מעבר לגבולותיהם, או נזקים שנוצרו משימוש ותחזוקה שגויים.
 2. אחריות זו אינה חלה על נזק או פגמים בעקבות תאונה, נפילה, מכה, שימוש לרעה, הזנחה או גניבה וכיו"ב כמפורט להלן. תביעות הקשורות בנושאים אלה לא תכובדנה.
 3. לתשומת לבך. שטיפה בלחץ של אופניים ו/או רכיביהם מגדיל את קצב שחיקתם, פניות להפעלת אחריות בעקבות נזקים שנגרמו לאופניים ורכיבים שנשטפו בלחץ מים, לא יכובדו. 

ח.  תנאי אחריות מוגבלת

 1. תנאים אלו גוברים על הוראות ותנאים המפורטים במסמך זה לעיל, ככל שתהא אי התאמה ביניהם.
 2. אין באחריות מוגבלת זו כל אינדיקציה או הצהרה כי האופניים ורכיביהם עמידים בפני שברים ויישארו שלמים לעד. אחריות זו הינה הצהרה על תחומי האחריות של יצרן האופניים ושל חברת או.אר סייקלינג בע"מ בגין פגמים שיתגלו באופניים בשל פגמים בייצור ו/או בהרכבה במפעל. אחריות מוגבלת זו תקפה אך ורק לבעלים המקוריים של אופני ה- Charge  ולא ניתנת להעברה לבעלים אחרים.
 3. אחריות מוגבלת זו לא תקפה במקרים של תאונה, מכות חיצוניות, נפילות, התעללות, הזנחה, תחזוקה לקויה, תיקון לקוי, שינויים לאופנים, אלתורים לאופניים, הרכבה שלא ע"י מכונאי מוסמך או כל שימוש בלתי סביר ו/או מוגזם אחר.
 4. כמו כן, נזקים ו/או פגמים הנובעים מבלאי ו/או עייפות החומר, אינם מכוסים תחת אחריות. עייפות החומר הינו סימפטום של בלאי של השלדה כתוצאה משימוש רגיל. האחריות לבדיקה ושמירה על האופניים היא של הבעלים. נזקים שייגרמו כתוצאה מהרכבת חלקים שנרכשו בנפרד מהשלדה ו/או האופניים או שנגרמו בשל אחזקה לקויה של האופניים או שנבעו מהתקנת חלקים שאינם תואמי Charge אינם מכוסים באחריות.
 5. עלות העבודה עבור שירותי אחריות יחולו על בעלי האופניים.
 6. אחריות מוגבלת זו תקפה אך ורק עבור שילדות ו/או אופניים מורכבים שנרכשו ממשווק מורשה של Charge בישראל ושיובאו לארץ על ידי היבואן המורשה, או.אר סייקלינג בע"מ (להלן: "החברה").
 7. מובהר בזאת, כי האחריות הינה אחריות יצרן שניתנת על ידי יצרן האופניים, והיא תחול ותהא בתוקף אך ורק וכל עוד יצרן האופניים פעיל ו/או כל עוד חברת Charge Bikes  הינה בעלת המותג Charge.
 8. במשך תקופת אחריות זו יצרנית האופניים תפעל לתיקון פגמים בשלדות ו/או לתיקון חלקים פגומים המכוסים תחת האחריות ובהתאם לתקופת האחריות. יחד עם זאת, עפ"י החלטת יצרנית האופניים ועל פי שיקול דעתה, היא תהיה רשאית להחליף שלדות או חלקים פגומים במוצרים זהים או דומים למוצר המקורי, זאת במידת האפשר ולפי זמינות המוצרים באותה עת. עוד מובהר, כי אין התחייבות כי המוצר החלופי שיסופק לרבות השלדה יהיו באותו הצבע של המוצר המקורי. היה ולא יהיה באותה עת במלאי של יצרנית האופניים שילדות זהות ו/או מוצרים זהים לאלו שרכש הלקוח ו/או במידה וייצורם של שילדות זהות ו/או מוצרים זהים הופסק זה מכבר, תעמוד ליצרנית האופניים הזכות לספק שילדה ו/או רכיבים דומים ובעלי רמת איכות מקבילה.
 9. זהו מסמך האחריות היחיד עבור מוצריCharge  שנרכשו ממשווק מורשה בישראל ושיובאו על ידי היבואן המורשה בישראל, או.אר. סייקלינג בע"מ. כל מסמך אחריות אחר אינו תקף עבור מוצרים כאמור. 
 10. אנא קראו את האזהרות ו/או המגבלות המפורטות במסמך ה- Owner Manual הרלוונטי לאופניים שרכשתם ושקיבלתם בעת רכישת האופניים. באחריות הלקוח לדרוש קבלת מסמך זה מהחנות בה התבצעה מסירת האופניים ללקוח.
 11. מובהר, כי במקרה בו תסופק שלדה חלופית, הרי שפירוק המערכות והחלקים מהשלדה הישנה והרכבתם על גבי השלדה החלופית, תעשה באחריות הלקוח ועל חשבונו.
 12. בנוסף, במקרה בו לאור אספקת שלדה חלופית ידרשו החלפת או הוספת חלקים, הרי שעלות חלקים אלו ועלות העבודה בגין התקנתם תחול על הלקוח ואינה כלולה באחריות.

ו.  אופן הגשת תביעת אחריות

 1. במקרה של תביעת אחריות, יש להביא את האופניים למשווק מורשה של Charge  בו נרכשו האופניים ואם זה אינו פעיל עוד אז למשווק מורשה אחר של Charge במדינת ישראל (ניתן לפנות ליבואן הרשמי על מנת לקבל פרטים אודות משווקים ולאן להפנות תביעת אחריות), ולפרט במסמך בכתב שיצורף את הפרטים הבאים: מועד הרכישה, שם בית העסק בו התבצעה הרכישה, תיאור הפגם בגינו מתבקשת האחריות, המועד בו נתגלה הפגם ונסיבות היווצרותו. על האופניים להיות מורכבים. יש לצרף למסמך את שובר הרכישה וחשבונית מס קבלה מקוריים עם תאריך הרכישה של האופניים. שים לב: יש לשמור את החשבונית המקורית במקום בטוח למקרה הצורך (תביעות אחריות ללא הצגת חשבונית הרכישה המקורית לא יטופלו).
 2. כן מובהר, כי פרק הזמן הנדרש לשם טיפול כולל בתביעת אחריות ובכלל זאת בדיקת פגם ואם הוא נכלל באחריות, תיקון שלדה ו/או אספקת שלדה חלופית, תלוי בין היתר במלאי היצרן, בפסי ייצור, זמני משלוח והובלה מקובלים, הליכי מכס וכיו"ב. החברה תפעל ותעשה מאמצים להקטין ככל הניתן את פרק הזמן הזה, ואולם מובהר, כי ללקוח לא יהיו טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפי החברה ו/או המשווק ו/או המפיץ בישראל ו/או חברת Charge Bikes לגבי פרק הזמן הזה, ובלבד שהחברה תפעל בצורה סבירה במסגרת טיפולה בתביעת האחריות.